Medical Specialist Medical Services

RyggInstitutet

RyggInstitutet

Kvalitet
Rygginstitutet har alltid strävat efter att kunna erbjuda sina kunder en bra kvalitet på den rehabilitering och deutredningar som genomförs. Hösten 1999 valde vi att certifiera vårt kvalitetssystem och vi uppfyller nu kraven i ISO 9001:2008.
Att kvalitetssäkra verksamheten innebär att man systematiskt planerar och genomför åtgärder för att uppfylla kundbehoven som kan vara både uttalade och underförstådda. Grundtanken i hela kvalitetssäkringen är ständiga förbättringar genom ständig utvärdering vilket byggs in i systemet.
Initialt hade Rygginstitutet riksavtal och utförde samma tjänster på alla institut i Sverige. Idag när landstingen blivit vår största beställare har vi fått övergå till en projektorganisation där varje avtal styrs av sin egen process baserade på kraven i det unika avtalet. I den omställning som varit har Rygginstitutet bibehållit den röda tråden och erfarenheten från de drygt 50 år som verksamheten bedrivits. Detta garanterar att våra kunder får en god kvalitet på de tjänster som vi levererar.
Som en del i vårt ständiga förbättringsarbete är vi idag med i nationella smärtregistret (NRS) där våra resultat jämförs med andra verksamheter i hela Sverige som arbetar med smärtpatienter. Vi är stolta över att vi på merparten av de resultatvariabler som följs upp ligger i toppen och över riksgenomsnittet. Vi finner en stolthet i att för våra kunder redovisa resultatet av våra insatser och välkomnar frågor om våra resultat

Contact Details

Contact: Nick Bajaj

Address: Institutsvägen 8 SUNDSVALL
SUNDSVALL -856 43, sweden, Sweden

Phone: 060-64 73 00, Fax: 060-64 73 01

Website: www.rygginstitutet.se

Business Ratingrate this

0 People Rated

Tags:

Rygg, Ryggklinik, ryggspecialist ,

Please complete form below to contact

Name:*  
Email:*  
Phone:  
Subject:*  
Message:*  
Enter total of * 0+7=
   
     
photos not found!
Login or Sing-up to post review business.

Ripped Gym

Located in Hmapton Park ripped gym now a 24/7 establishment is home to some of the most modern and user friendly equipment and free weights available. Come in to get a fantastic deal to better your life and get healthy. read more...

Mobile Alert

Mobile Alert has been in operation since January 2014. Personal Emergency devices is all we do. Our focus is on the ones that work anywhere, not just within the home. All Mobile Alerts use a SIM card, offer 2-way voice communication, access GPS location, come wi read more...

My Disability Matters Pty Ltd

My Disability Matters is a social networking community platform for the whole disability sector - people with disabilities, friends, family, carers, service providers and associated businesses. Essentially a Facebook and discussion forum for the disability commu read more...

Drake Myotherapy

Drake Myotherapy in Bentleigh, injury recovery for many kinds of muscle skeletal issues, get in touch and we'll get you recovering faster. read more...

Fast Logic

Dr Themos Gourlas is a Hypnotherapist and NLP Therapist in Bankstown and Kogarah at fastlogic.com.au. His skills in NLP and Hypnosis work will help you to admit resources in your own behavior. Call us at 97084338 to discuss your eligibility & suitability for read more...

Garcinia Cambogia

Garcinia Cambogia Supplements Site with up to date information on this nutritional product by Bethany Willis. read more...